O czasopiśmie

Art Relax - to połyskujące barwne czasopismo o rekreacji, odpoczynku i rozrywkach na Zachodniej Ukrainie.
 
Wygodny А5 format. Zakres dystrybucji: ogólnopaństwowa.
 
Wydanie przekłada się z ukraińskiego na rosyjskie, polskie i angielskie języki.
Nakład 11.000 kopii. Częstotliwość 4 razy w roku.
 
Seria i numer świadectwa czasopisma: КВ 17578-6428ПР.